Erdélyből is várják a jelöléseket

2021-03-29 16:54:00 Kail

hírkép

A hagyományokhoz híven idén is átadják a Magyar Nyelvőr Díjakat 2021. december 16-án az Országházban. A Magyar Nyelvőr Alapítvány Erdélyből is várja jelölőszervezetek és magánszemélyek javaslatait. A jelöléseket 2021. október 31-ig lehet eljuttatni a nyelvor@magyarnyelvor.hu elektronikus címre.Az aranyszínű talapzaton álló, gravírozott tollat ábrázoló dekoratív díjat és az elismeréssel járó pénzjutalmat minden esztendőben olyan személyek kaphatják, akik sokat tettek a magyar nyelv ápolásáért és megőrzéséért a határon innen és túl. A Magyar Nyelvőr Díj díjazottjait három terület képviselői közül választja ki a Magyar Nyelvőr Alapítvány Kuratóriuma, a külhoni magyarok köréből, a Magyarországon élők köréből, valamint azok közül, akik a legtöbbet tették az alapítvány céljainak megvalósításáért.

Néhány név a korábbi erdélyi díjazottak közül:

Péntek János nyelvész, a kortárs magyar nyelvtudomány egyik legnagyobb formátumú személyisége, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke, egyetemi tanár. Tudományos munkássága kiterjed a nyelvtudomány több ágára, de átfogó érdeklődése, interdiszciplináris nyitottsága révén más tudományok területére is, szakterülete a nyelvtudomány, a szociolingvisztika, a dialektológia, a kisebbségi nyelvhasználat.

Iszlai Enikő tanár a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum kiváló magyartanára, korábban egyik vezetője. Több évtizede az erdélyi anyanyelvi mozgalom, az anyanyelvi versenyek meghatározó közreműködője, a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny erdélyi fordulójának a főszervezője. A Romániai Magyartanárok Országos Bizottságának a tagja.

Bernád Ildikó iskolaigazgató, aki a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Elméleti Gimnáziumban, majd a Vaskertes Általános Iskolában nevelte, neveli a diákokat. Elkötelezetten dolgozik a magyar nyelvű oktatásért, s noha reál tárgyakat oktat, mégis mellé állt az anyanyelvvel kapcsolatos kezdeményezéseknek, rengeteget tett és tesz azért, hogy iskolaigazgatóként, pedagógusként magyarul beszélő, kiművelt emberfőket neveljen.

Ördög-Gyárfás Lajos az 1992-ben alakult Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének alapító tagja, 1993 és 1997 között főtitkára, majd ügyvezető elnöke. A nevéhez sok külhoni kezdeményezés fűződik, köztük a Magyar Nyelv Napjai vándorrendezvény, a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő, különböző helyesírási, nyelvhasználati és szép beszéd versenyek, nyelvészeti konferenciák, a Kárpát-medencei Anyanyelvi Tábor.

A Magyar Nyelvőr Alapítvány a pandémia idején tízmillió forint értékű adománnyal segítette a rászoruló erdélyi és felvidéki magyar családokat. Virtuálisan - társszervezőként - megszervezte a legnagyobb középiskolai szónokversenyt. Támogatta a Kossuth főiskolai és egyetemi retorikai verseny megrendezését, a Kárpát-medencei mesemondó versenyt, évről évre segíti a korrektorverseny megrendezését.